تولید کننده تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط
طراحی، ساخت و برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی
تولید سینی و نردبان کابل به همراه متعلقات

نرم افزارها

Posted in نرم افزارها

مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده در بخش طراحی-مهندسی تابلوها و برنامه ریزی و کنترل خط تولید:

  • AUTOCAD Electrical (جهت طراحی جانمایی، تک خطی، قدرت و کنترل فیدرهای ورودی-باس کوپلر و خروجی ها)
  • Eplan (جهت طراحی نقشه ها و مدارک تابلوهای سیستم کنترل)
  • Solid Works (جهت طراحی نقشه های ساخت)
  • SIMARIS (جهت طراحی اولیه تابلوهای کشویی فشار ضعیف SIVACON)
  • Excel (جهت تهیه لیست اجناس)
  • Outlook (جهت ارسال و دریافت ایمیل)
  • Ms-Project (جهت برنامه ریزی و کنترل تولید و پروژه)